Afghanistan National Nursery Growers Organization Mother Stock Nurseries Details & Contact Addresses

Province Name Office Phone
Ghazni Hakim Sanay NGA Orgon Old bus stop 0799471946
Takhar Takhar NGA Agriculture Department 0700700380
Maidan Wardak Maidan NGA Gulzar Markit 0775181237
Helmand NGA Helmand NGA griculture Department 0706906810
Zabul Shahri Safa NGA Jalal Khan Village 0700382737
Balkh Khulm NGA Khulm District 0799485749
Kunar Kunar NGA Agriculture Department 0700994374
Baghlan Chonghar NGA Puli Khumri 0777881909
Paktia Paktia NGA griculture Department 0799053446
Samangan Aybak NGA Sarak Gudam 0799102397
Laghman Laghman NGA Chardihi Village 0799670660
Badakhshan Badakhshan NGA Baharak City 0775386708
Herat Herat NGA Agriculture Department 0708462422
Bamyan Kohmar NGA Kohmar City 0775851690
Parwan Sayed Khail NGA Sayed Khail 0773666542
Nangarhar Nangarhar NGA Agriculture Department 0775450552
Kunduz Kunduz NGA Agriculture Department 0786166625
Parwan Bagram NGA Robat Village 0700029628
Baghlan Imam Qutiaba NGA Ariana Market Second Floor 0700616400
Balkh Umulbilath NGA Mazari Sharif 0700049952
Baghlan Andarab NGA Dih Salah City 0707923932
Maidan Wardak Dr.Wakil NGA Sangi Syea Village 0700249579
Kandahar Kandahar NGA Gadianu Sarak 0700305406
Kabul Paghman NGA Duda Mast Village 0700280657
Logar Logar NGA Pul Alam City 0708370934
Kabul Shakardara NGA Kochan Village 0798718114
Hariva Hariva NGA Herat Jada Ebnisena Street 22 0708462422
Khost Khost NGA Khost bazar Agriculture Department 0775290026
Kapisa Kapisa NGA Mohamood Raqi Agriculture Department 0770686519
Kabul Sorobi NGA Sarobi Agriculture Department 00770479297
.